De directeurs staan in voor de dagelijkse leiding van de school voor wat betreft het beleid van alle binnen- en buitenschoolse activiteiten, die zowel met onderwijs, met opvoeding en discipline, als met socio-culturele en sportieve activiteiten te maken hebben.

Verder zijn zij verantwoordelijk voor de school-, de personeels- en leerlingenadministratie, alsook voor de materiƫle aangelegenheden en voorzieningen en de financiƫle verrichtingen. Zij waken ook over het naleven van de afspraken over orde en tucht.

 

 Leerkracht_2_3_Klein.jpg  Leerkracht_6_4_Klein.jpg  Leerkracht_5_5_Klein.jpg

Favaro Jessica

1ste graad 

Neyt Nele

2de graad 

Swaelens Kevin

3de graad