Basis van ons opvoedingsproject

Anderhalve eeuw wordt er in Sint-Victor onderwijs verschaft naar de visie van de stichter, Victor Scheppers. Hij kiest -in zijn tijd- voor de opvoeding van de zwakste jongeren. Voortdurende aanwezigheid bij de leerlingen, meespelen en samen ravotten, zijn voorwaarden om orde, discipline en toewijding aan de studie te verkrijgen. Zijn ultieme doelstellingen van scholing en opvoeding zijn: godsdienstigheid, deugdzaamheid en onbaatzuchtige inzet voor de medemensen. Vorming van het verstand is voor hem slechts één aspect van de persoonlijkheid van jongeren, ook karakter- en gemoedsvorming zijn belangrijk. Strengheid en zachtmoedigheid gaan bij Victor Scheppers hand in hand.

Jongeren moeten zich als één familie voelen: iedereen verdient respect en niemand mag uitgesloten worden. Zwakke en nieuwe leerlingen worden aangemoedigd en ondersteund.

 Hoe ziet onze school concreet haar opdracht?

De voortdurend wijzigende maatschappelijke context vereist dat we deze opvoedkundige visie hertalen naar een hedendaagse opdracht.

Honor Deo, Labor mihi, Utilitas proximo. Op deze apostolische levensspreuk van stichter Victor Scheppers is ons pedagogisch handelen blijvend geënt.

Wij hertalen deze basisinspiratie naar onze huidige opdracht als opvoed(st)ers :

  • Honor Deo: vanuit onze evangelische inspiratie hanteren wij een hoopvol mensbeeld,
  • Labor mihi: onze deskundige inzet en ons sterk inlevingsvermogen bij elk contact met jongeren garanderen een attentvolle betrokkenheid,
  • Utilitas proximo: onze verantwoordelijke dienstbaarheid aan kwetsbaar-jonge medemensen én aan de maatschappij als schepping-in-beweging biedt kansen voor élk kind.

Wij implementeren deze spiritualiteit door een permanente zorg voor balans en evenwicht in ons opvoedkundig optreden. Via een geïnteresseerde nabijheid willen we positief gedrag stimuleren en nieuwe zorgbehoeften ontdekken. Dit laat ons toe om op omzichtige, sanctiearme wijze om te springen met gezag.

Wij voeden jongeren op tot relatiebekwame, positief-kritische, solidaire, sociaal-geëngageerde en levenslustige jongvolwassenen. In elke dagelijkse handeling streven we een integrale en kwaliteitsvolle opvoeding na. Hechte verbondenheid met allen die zich hiertoe engageren, biedt duidelijkheid en houvast voor de ons toevertrouwde jongeren. We handelen vanuit een attentvolle betrokkeheid met de jongere die ons aanspreekt.

Wij leggen bovendien een grote openheid aan de dag om samen met ouders en leerlingen te werken aan een positief leer- en leefklimaat op school.

 

steen Custom