• kwaliteitsonderwijs: we bewaken en verbeteren voortdurend de kwaliteit van ons onderwijs
  • zorgschool: we stimuleren de talenten en ontwikkelingskansen van élk kind dat ons wordt toevertrouwd
  • open schoolcultuur: we streven naar een open communicatie met ouders en leerlingen, een transparant beleid en staan steeds open voor een gesprek
  • het welbevindenvan leerlingen en schoolteam is hoog: de leerlingen komen graag naar Sint-Victor, de enthousiaste inzet van het betrokken en gemotiveerde  schoolteam is uniek
  • goede reputatie: de school heeft door de jaren heen een goede naam en faam opgebouwd
  • stijging van het leerlingenaantal: de sterke stijging van 300 naar 735 leerlingen over de voorbije 10 jaar bevestigt het vertrouwen van de ouders in onze school
  • psychosociale begeleidingvan de leerlingen: deze staat borg voor een betrokken, consequente en persoonlijke opvolging  van elke leerling die er nood aan heeft.
  • groene omgeving:  onze school ligt in een rustige, groene en veilige omgeving, ver weg van de drukke stad.