2019 12 12 11 55 48 pdf

Onze school werkt samen met het clb-Halle

VCLB Halle bestaat uit 3 teams: 2 regioteams Basisonderwijs en 1 team Secundair Onderwijs.

Elk team is multidisciplinair samengesteld en verantwoordelijk voor de scholen en leerlingen in hun werkgebied. Binnen elk team werken we met verschillende rollen:

onthaalmedewerkers

 • zijn de eerste contactpersoon voor alle leerlingen, ouders en scholen
 • onthalen en verhelderen de vraag
 • Nemen deel aan de cel leerlingenbegeleiding op school
 • ondersteunen het schoolteam met inhoudelijke expertise
 • geven afhankelijk van de vraag zelf advies of verwijzen door naar trajectbegelei-ders/externe diensten

trajectbegeleiders

 • begeleiden leerlingen en hun ouders
 • doen dit aanklampend als de situatie verontrustend is
 • brengen ondersteunings- en opvoedingsbehoeften in kaart
 • co√∂rdineren individuele zorgtrajecten
 • zorgen voor afstemming tussen school en externe hulpverlening

preventief medische equipe

 • voert medische consulten en vaccinaties uit
 • volgt besmettelijke ziekten op
 • loopt trajecten in het kader van gezondheidszorg

collectief objectief informeren over onderwijslandschap, studiekeuze en arbeidsmarktteamorganisatie

2019 12 12 12 02 47 teamfoto SO 19 20.pdf Adobe Acrobat Reader DC