Onze visie op de ‘nieuwe’ eerste graad

Vanaf 1 september 2019 zal de modernisering van het secundair onderwijs zijn start kennen met een vernieuwd aanbod in het 1e jaar.

Ook op Sint-Victor Alsemberg werd de voorbije maanden druk overleg gepleegd om deze start concreet vorm te geven binnen de eigen school.

Uitgangspunten waren: zorgen voor een vlotte overgang tussen het basis- en het secundair onderwijs, aandacht voor verdieping verbreding en remediëring, vertrekken vanuit een brede algemene vorming met oog voor de traditie en de eigenheid van de school.

We zijn ambitieus en dagen onze leerlingen uit om een stevige cognitieve basis op te bouwen. Een belangrijke component gezien de afstudeerrichtingen die wij aanbieden. Tegelijk krijgen ook inzicht, vaardigheden en attitudes meer aandacht. Doel is onze leerlingen op een observerende en oriënterende manier te benaderen om zo een goede keuze te kunnen maken naar de 2de graad toe.

Vooral in het 2de jaar zullen onze leerlingen kunnen kennismaken met verschillende domeinen om hun eigen interesses af te toetsen. (De concrete invulling is op dit moment in volle ontwikkeling en wordt later bekend gemaakt.)

Wat betreft het 1e jaar kiezen wij naast het verplicht basisgedeelte (27 uur) voor: - 1 uur Engels - 1 uur extra wiskunde waarin zowel verdiepend als remediërend zal gewerkt worden - we kiezen voor een traject met taalondersteuning - 1 uur ‘atelier’: de leerlingen maken in een doorschuif doorheen het schooljaar op een andere manier kennis met 5 verschillende disciplines: Lichamelijke Opvoeding, Beeld, Muziek, Techniek en ICT. In dit uur wordt extra aandacht besteed aan het ICT-leerplan en het gemeenschappelijk funderend leerplan (oog voor ondernemen, cultuur, zorg voor zichzelf en de medemens, …).

Wie kiest voor de optie Latijn krijgt naast het basisgedeelte (27 uur), 4 uur Latijn en 1 uur Engels.

In beide richtingen stimuleren we positief gedrag en hebben we bijzonder oog voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarnaast realiseren we een klimaat van ‘goed voelen’ op onze school waarbinnen leerlingen hun persoonlijkheid ontdekken en ontwikkelen. Enkel in zo’n klimaat is het volgens ons mogelijk dat leerlingen zich ten volle ontplooien.

 

Overzicht 1e Graad 2020 2021