De pool economie bestaat uit twee onderdelen: algemene economie en bedrijfswetenschappen.

Het onderdeel “algemene economie” is in sterke mate geënt op de economisch-politieke realiteit. Economische verschijnselen (inflatie, groei, conjunctuur,… ) worden geobserveerd in de praktijk en vervolgens via een meer abstracte en theoretische benadering geanalyseerd en beschreven. De mechanismen die de economische werkelijkheid drijven zijn echter niet waardenvrij en kunnen een uiting zijn van bepaalde politiek-economische visies. De leerlingen leren hiertegenover een kritische houding hanteren.

Het deelvak bedrijfswetenschappen bundelt verschillende aspecten die te vatten zijn onder de noemer “het managen van een bedrijf”. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: personeelsbeleid, kostenbeheersing, budgettering, analyse van de boekhouding.

3de ecwe