Profiel van de studierichting

De enig logische vooropleidingen zijn in het tweede leerjaar de basisopties Latijn of Grieks-Latijn. Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Een uitgebreide actieve kennis van vlot Nederlands is een belangrijke voorwaarde in élk vak.   Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. In deze richting kunnen ook 5 lestijden wiskunde gekozen worden. De ervaring leert ons dat je best 70% behaalt voor wiskunde op het einde van de tweede graad om dit zwaarder pakket wiskunde aan te pakken. In Latijn bestudeer je de klassieke samenleving en cultuur.

In de lessen Latijn lees je authentieke teksten van auteurs uit de oudheid. De opgedane kennis uit de eerste graad wordt verder uitgebreid. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt je taalgevoel aangescherpt. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft. Maar Latijn studeren doe je niet enkel om die oude talen te leren kennen, het leert je ook probleemoplossend denken. Bovendien is het een goede basis voor het aanleren van vreemde talen.

2de lat