Profiel van de studierichting  

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. 
Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Een uitgebreide actieve kennis van vlot Nederlands is een belangrijke voorwaarde in élk vak.   Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en het functioneren van de mens in de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. In de 2egraad ligt het accent daarbij op observeren, beschrijven en analyseren van menselijke, maatschappelijke en culturele verschijnselen. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren. In de studierichting Humane wetenschappen krijg je een inleiding in gedrags- en cultuurwetenschappen, die in de derde graad verder worden uitgediept. 

2de hum