Profiel van de studierichting 

Het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) heeft een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat alle studierichtingen van het ASO je enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Een uitgebreide actieve kennis van vlot Nederlands is een belangrijke voorwaarde in élk vak.  Je krijgt in de 2de graad ASO ook minimaal 4 lestijden wiskunde. Je kan kiezen tussen een leerweg met 1u wiskunde meer of meer talen (1u Nederlands extra  in het 3e jaar, 1u Engels extra  in het 4e jaar.)

Economie is de studie van het 'ondernemerschap'. Dit wordt in de tweede graad behandeld aan de hand van de volgende 6 thema’s

  • De kern van het ondernemen
  • Werken in de onderneming
  • Ondernemen is risico's nemen en beheersen
  • Kleine en grote ondernemingen
  • Produceren voor de wereldmarkt
  • Groei en welvaart

Met gevarieerde werkvormen gericht op zelfstandig werken en het gebruik van moderne media wordt de kennis opgebouwd.  Zo kunnen  de leerlingen op het einde van de tweede graad maatschappelijke verschijnselen vanuit een economisch perspectief kunnen beschrijven en verklaren.

2de ecwi