De refters zijn gratis te gebruiken.

Je eet je lunchpakket uitsluitend in de refter, niet op de speelplaats, met uitzondering van de vooraf aangekondigde picknicks op het voetbalveld bij mooi weer. Precies om afval te helpen voorkomen, vragen (lees: eisen) we met aandrang dat de leerlingen hun boterhammen voortaan niet meer in aluminiumfolie of plastiek zak zouden verpakken maar dat ze gebruik zouden maken van boterhammenpapier of beter nog van een brooddoos.

Indien je je boterhammen vergeten bent, meld je dat aan de directeur vóór 8.30 u. 

De warme maaltijden worden in het schoolrestaurant gebruikt. Bestellen gebeurt op donderdag of vrijdag voor 1 of meerdere dagen van de week die volgt. Leerlingen moeten iedere week opnieuw bestellen. 

De leerlingen van het Sint-Victorinstituut hebben een leerlingenpas (de grootte van een bankkaart) met foto, “de identiteitskaart van een leerling van Sint-Victor", die ze ALTIJD op zak dragen.

Geperforeerde pas : De leerling blijft op school tijdens de middagpauze.

Niet-geperforeerde pas : De leerling gaat naar huis eten met toestemming van de ouders.

Leerlingen willen soms samen bij een leerling thuis gaan eten tijdens de middagpauze. Dit wordt niet toegelaten, ook niet op schriftelijk verzoek van de ouders. Het is dus zeer belangrijk dat de formulieren voor de middagpauze nauwkeurig en naar waarheid worden ingevuld en ondertekend door de ouders. Dit zal door de school worden gecontroleerd op afstand thuis-school en haalbaarheid van de verplaatsing.

Het is niet toegelaten om tijdens de middagpauze in de buurt van de school, in één of ander café of eethuis, rond te hangen. Niemand verlaat de school zonder toestemming van de directeur. Voor de vijfde- en zesdejaars maken we een uitzondering op de regel. Zij mogen, als de ouders daar schriftelijk in toestemmen, hun middageten buiten de school gebruiken. Zij kunnen elke middag terecht in het DOC onder begeleiding van een leerkracht. Bij het minste misbruik zullen er sancties genomen worden, mogelijk met het intrekken van deze uitzonderingsmaatregel tot gevolg.

Indien zij hun leerlingenpas niet kunnen tonen bij het verlaten van de school, krijgen ze geen toestemming om de school te verlaten. Er zal wel gezorgd worden voor middageten.