Inschrijvingen Sint-Victor Alsemberg schooljaar 2020-2021

Voor het 1e jaar

Met digitaal aanmelden

Uw zoon of dochter inschrijven verloopt in drie stappen:

Stap 1: Digitaal aanmelden

Stap 2: Ontvangen van een ticket voor inschrijving via mail

Stap 3: Inschrijven in de school

Stap 1: Digitaal aanmelden 

Aanmelden kon van 30 maart 2020 (vanaf 14 uur) tot en met 24 april 2020 (tot 16 uur). Digitaal aanmelden is afgesloten.

Stap 2: Ontvangen van een ticket voor inschrijving 

Indien u op 7 mei 2020 een mail ontving van de LOP-deskundige met een toewijzing vindt u in deze mail een brief van ons met de info over de verdere stappen die u dient te ondernemen. Wij sturen als school zelf informatie omtrent het afronden van de inschrijvingen en het invullen van de pedagogische fiche. Het is heel belangrijk dat dit document nauwkeurig en volledig wordt ingevuld. Indien u problemen ondervindt met het invullen van het document, kan u de school contacteren op het nummer 02/380.15.89.

Stap 3: Inschrijven in de school

Gezien de huidige coronamaatregelen, is fysiek inschrijven niet mogelijk. We vragen u daarom de gevraagde informatie uit stap 2 nauwkeurig in te vullen. Als de situatie terug genormaliseerd is, wordt u op de hoogte gebracht via mail van de verdere stappen.

Vrije inschrijvingen

Voor wie geen gebruik gemaakt heeft van het aanmeldingsysteem of geen toewijzing voor onze school heeft gekregen bestaat er de mogelijkheid om vanaf 13 mei 9u dit contactformulier in te vullen.

We zijn volzet, en werken momenteel met een wachtlijst.

Het invullen van dit formulier betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven. De school neemt met u contact op om de procedure af te handelen.

Andere jaren

De inschrijvingen voor de jaren 2 tot en met 6 starten op 8 juni om 9u.

Om een aanvraag tot inschrijving in te dienen vult u dit contactformulier in. Het invullen van dit formulier betekent nog niet dat uw kind is ingeschreven. De school neemt met u contact op om de procedure af te handelen.

Voor dit schooljaar is fysiek inschrijven niet toegestaan. Daarom opteren we enkel om gebruik te maken van het contactformulier.