Onze school beschikt over een schoolbibliotheek/ knusse leeshoek die tijdens de middagpauze voor alle leerlingen van de eerste graad toegankelijk is. 1x per week wordt bovendien aan alle leerlingen die het wensen de kans geboden tijdens de middagpauze de bibliotheek van de Meent te bezoeken.

logo